BẢNG TIÊU CHUẨN ỐNG INOX 304 HỆ TUBE

BẢNG TIÊU CHUẨN ỐNG INOX 304 HỆ TUBE 0909 304 310

ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI ĐỘ DÀY ĐƯỜNG KÍNH TRONG CÂN NẶNG
1/16 inches 0.01 inches 0.042 inches 0.0056 lbs/ft
1.5875 mm 0.254 mm 1.0668 mm 0.0083337184 kg/m
1/16 inches 0.016 inches 0.030 inches 0.0079 lbs/ft
1.5875 mm 0.4064 mm 0.762 mm 0.0117564956 kg/m
1/16 inches 0.02 inches 0.022 inches 0.0091 lbs/ft
1.5875 mm 0.508 mm 0.5588 mm 0.0135422924 kg/m
1/8 inches 0.012 inches 0.101 inches 0.0145 lbs/ft
3.175 mm 0.3048 mm 2.5654 mm 0.021578378 kg/m
1/8 inches 0.016 inches 0.093 inches 0.0186 lbs/ft
3.175 mm 0.4064 mm 2.3622 mm 0.0276798504 kg/m
1/8 inches 0.02 inches 0.085 inches 0.0224 lbs/ft
3.175 mm 0.508 mm 2.159 mm 0.0333348736 kg/m
1/8 inches 0.025 inches 0.075 inches 0.0267 lbs/ft
3.175 mm 0.6350 mm 1.905 mm 0.0397339788 kg/m
1/8 inches 0.028 inches 0.069 inches 0.0290 lbs/ft
3.175 mm 0.7112 mm 1.7526 mm 0.043156756 kg/m
1/8 inches 0.032 inches 0.061 inches 0.0318 lbs/ft
3.175 mm 0.8128 mm 1.5494 mm 0.0473236152 kg/m
1/8 inches 0.035 inches 0.056 inches 0.0337 lbs/ft
3.175 mm 0.8890 mm 1.4224 mm 0.0501511268 kg/m
1/8 inches 0.049 inches 0.027 inches 0.0398 lbs/ft
3.175 mm 1.2446 mm 0.6858 mm 0.0592289272 kg/m
0.1563 inches 0.016 inches 0.124 inches 0.0240 lbs/ft
3.97002 mm 0.4064 mm 3.1496 mm 0.035715936 kg/m
3/16 inches 0.01 inches 0.168 inches 0.0190 lbs/ft
4.7625 mm 0.254 mm 4.2672 mm 0.028275116 kg/m
3/16 inches 0.016 inches 0.156 inches 0.0293 lbs/ft
4.7625 mm 0.4064 mm 3.9624 mm 0.0436032052 kg/m
3/16 inches 0.02 inches 0.148 inches 0.0358 lbs/ft
4.7625 mm 0.508 mm 3.7592 mm 0.0532762712 kg/m
3/16 inches 0.022 inches 0.143 inches 0.0389 lbs/ft
4.7625 mm 0.5588 mm 3.6322 mm 0.0578895796 kg/m
3/16 inches 0.028 inches 0.132 inches 0.0477 lbs/ft
4.7625 mm 0.7112 mm 3.3528 mm 0.0709854228 kg/m
3/16 inches 0.032 inches 0.123 inches 0.0532 lbs/ft
4.7625 mm 0.8128 mm 3.1242 mm 0.0791703248 kg/m
3/16 inches 0.035 inches 0.118 inches 0.0570 lbs/ft
4.7625 mm 0.8890 mm 2.9972 mm 0.084825348 kg/m
3/16 inches 0.049 inches 0.089 inches 0.0725 lbs/ft
4.7625 mm 1.2446 mm 2.2606 mm 0.10789189 kg/m
3/16 inches 0.065 inches 0.057 inches 0.0851 lbs/ft
4.7625 mm 1.6510 mm 1.4478 mm 0.1266427564 kg/m
1/4 inches 0.01 inches 0.230 inches 0.0256 lbs/ft
6.35 mm 0.254 mm 5.842 mm 0.0380969984 kg/m
1/4 inches 0.016 inches 0.218 inches 0.0400 lbs/ft
6.35 mm 0.4064 mm 5.5372 mm 0.05952656 kg/m
1/4 inches 0.02 inches 0.210 inches 0.0491 lbs/ft
6.35 mm 0.508 mm 5.334 mm 0.0730688524 kg/m
1/4 inches 0.022 inches 0.206 inches 0.0536 lbs/ft
6.35 mm 0.5588 mm 5.2324 mm 0.0797655904 kg/m
1/4 inches 0.028 inches 0.194 inches 0.0664 lbs/ft
6.35 mm 0.7112 mm 4.9276 mm 0.0988140896 kg/m
1/4 inches 0.032 inches 0.187 inches 0.0745 lbs/ft
6.35 mm 0.8128 mm 4.7498 mm 0.110868218 kg/m
1/4 inches 0.035 inches 0.180 inches 0.0804 lbs/ft
6.35 mm 0.8890 mm 4.572 mm 0.1196483856 kg/m
1/4 inches 0.049 inches 0.152 inches 0.1052 lbs/ft
6.35 mm 1.2446 mm 3.8608 mm 0.1565548528 kg/m
1/4 inches 0.065 inches 0.120 inches 0.1285 lbs/ft
6.35 mm 1.6510 mm 3.048 mm 0.191229074 kg/m
1/4 inches 0.083 inches 0.084 inches 0.1481 lbs/ft
6.35 mm 2.1082 mm 2.1336 mm 0.2203970884 kg/m
1/4 inches 0.095 inches 0.060 inches 0.1573 lbs/ft
6.35 mm 2.4130 mm 1.524 mm 0.2340881972 kg/m
5/16 inches 0.02 inches 0.272 inches 0.0625 lbs/ft
7.9375 mm 0.508 mm 6.9088 mm 0.09301025 kg/m
5/16 inches 0.028 inches 0.257 inches 0.0851 lbs/ft
7.9375 mm 0.7112 mm 6.5278 mm 0.1266427564 kg/m
5/16 inches 0.035 inches 0.245 inches 0.1038 lbs/ft
7.9375 mm 0.8890 mm 6.223 mm 0.1544714232 kg/m
5/16 inches 0.049 inches 0.215 inches 0.1379 lbs/ft
7.9375 mm 1.2446 mm 5.461 mm 0.2052178156 kg/m
5/16 inches 0.065 inches 0.183 inches 0.1719 lbs/ft
7.9375 mm 1.6510 mm 4.6482 mm 0.2558153916 kg/m
5/16 inches 0.095 inches 0.122 inches 0.2208 lbs/ft
7.9375 mm 2.4130 mm 3.0988 mm 0.3285866112 kg/m
3/8 inches 0.02 inches 0.335 inches 0.0759 lbs/ft
9.525 mm 0.508 mm 8.509 mm 0.1129516476 kg/m
3/8 inches 0.028 inches 0.319 inches 0.1038 lbs/ft
9.525 mm 0.7112 mm 8.1026 mm 0.1544714232 kg/m
3/8 inches 0.032 inches 0.311 inches 0.1173 lbs/ft
9.525 mm 0.8128 mm 7.8994 mm 0.1745616372 kg/m
3/8 inches 0.035 inches 0.505 inches 0.1271 lbs/ft
9.525 mm 0.8890 mm 12.827 mm 0.1891456444 kg/m
3/8 inches 0.049 inches 0.277 inches 0.1707 lbs/ft
9.525 mm 1.2446 mm 7.0358 mm 0.2540295948 kg/m
3/8 inches 0.058 inches 0.259 inches 0.1964 lbs/ft
9.525 mm 1.4732 mm 6.5786 mm 0.2922754096 kg/m
3/8 inches 0.065 inches 0.245 inches 0.2153 lbs/ft
9.525 mm 1.6510 mm 6.223 mm 0.3204017092 kg/m
3/8 inches 0.083 inches 0.209 inches 0.2589 lbs/ft
9.525 mm 2.1082 mm 5.3086 mm 0.3852856596 kg/m
3/8 inches 0.095 inches 0.185 inches 0.2842 lbs/ft
9.525 mm 2.4130 mm 4.699 mm 0.4229362088 kg/m
3/8 inches 0.12 inches 0.135 inches 0.3269 lbs/ft
9.525 mm 3.0480 mm 3.429 mm 0.4864808116 kg/m
7/16 inches 0.035 inches 0.368 inches 0.1505 lbs/ft
11.1125 mm 0.8890 mm 9.3472 mm 0.223968682 kg/m
7/16 inches 0.049 inches 0.340 inches 0.2034 lbs/ft
11.1125 mm 1.2446 mm 8.636 mm 0.3026925576 kg/m
7/16 inches 0.065 inches 0.308 inches 0.2567 lbs/ft
11.1125 mm 1.6510 mm 7.8232 mm 0.3820116988 kg/m
7/16 inches 0.083 inches 0.272 inches 0.3144 lbs/ft
11.1125 mm 2.1082 mm 6.9088 mm 0.4678787616 kg/m
1/2 inches 0.028 inches 0.444 inches 0.1412 lbs/ft
12.70 mm 0.7112 mm 11.2776 mm 0.2101287568 kg/m
1/2 inches 0.035 inches 0.4500 inches 0.1739 lbs/ft
12.70 mm 0.8890 mm 11.43 mm 0.2587917196 kg/m
1/2 inches 0.049 inches 0.402 inches 0.2361 lbs/ft
12.70 mm 1.2446 mm 10.2108 mm 0.3513555204 kg/m
1/2 inches 0.065 inches 0.370 inches 0.3021 lbs/ft
12.70 mm 1.6510 mm 9.398 mm 0.4495743444 kg/m
1/2 inches 0.083 inches 0.334 inches 0.3698 lbs/ft
12.70 mm 2.1082 mm 8.4836 mm 0.5503230472 kg/m
1/2 inches 0.095 inches 0.310 inches 0.4111 lbs/ft
12.70 mm 2.4130 mm 7.874 mm 0.6117842204 kg/m
1/2 inches 0.12 inches 0.260 inches 0.4872 lbs/ft
12.70 mm 3.0480 mm 6.604 mm 0.7250335008 kg/m
9/16 inches 0.035 inches 0.492 inches 0.1973 lbs/ft
14.2875 mm 0.8890 mm 12.4968 mm 0.2936147572 kg/m
9/16 inches 0.065 inches 0.432 inches 0.3455 lbs/ft
14.2875 mm 1.6510 mm 10.9728 mm 0.5141731 kg/m
5/8 inches 0.02 inches 0.585 inches 0.1293 lbs/ft
15.875 mm 0.508 mm 14.859 mm 0.19242426 kg/m
5/8 inches 0.028 inches 0.569 inches 0.1786 lbs/ft
15.875 mm 0.7112 mm 14.4526 mm 0.2657860904 kg/m
5/8 inches 0.035 inches 0.555 inches 0.2206 lbs/ft
15.875 mm 0.8890 mm 14.097 mm 0.3282889784 kg/m
5/8 inches 0.049 inches 0.527 inches 0.3015 lbs/ft
15.875 mm 1.2446 mm 13.3858 mm 0.448681446 kg/m
5/8 inches 0.065 inches 0.495 inches 0.3889 lbs/ft
15.875 mm 1.6510 mm 12.573 mm 0.5787469796 kg/m
5/8 inches 0.083 inches 0.459 inches 0.4806 lbs/ft
15.875 mm 2.1082 mm 11.6586 mm 0.7152116184 kg/m
5/8 inches 0.095 inches 0.435 inches 0.5379 lbs/ft
15.875 mm 2.4130 mm 11.049 mm 0.8004834156 kg/m
5/8 inches 0.12 inches 0.385 inches 0.6474 lbs/ft
15.875 mm 3.0480 mm 9.779 mm 0.9634373736 kg/m
5/8 inches 0.187 inches 0.250 inches 0.8751 lbs/ft
15.875 mm 4.7498 mm 6.35 mm 1.3022923164 kg/m
0.6875 inches 0.035 inches 0.617 inches 0.3842 lbs/ft
17.4625 mm 0.8890 mm 15.6718 mm 0.5717526088 kg/m
3/4 inches 0.035 inches 0.680 inches 0.2674 lbs/ft
19.05 mm 0.8890 mm 17.272 mm 0.3979350536 kg/m
3/4 inches 0.049 inches 0.652 inches 0.3670 lbs/ft
19.05 mm 1.2446 mm 16.5608 mm 0.546156188 kg/m
3/4 inches 0.065 inches 0.620 inches 0.4757 lbs/ft
19.05 mm 1.6510 mm 15.748 mm 0.7079196148 kg/m
3/4 inches 0.083 inches 0.584 inches 0.5915 lbs/ft
19.05 mm 2.1082 mm 14.8336 mm 0.880249006 kg/m
3/4 inches 0.095 inches 0.560 inches 0.6648 lbs/ft
19.05 mm 2.4130 mm 14.224 mm 0.9893314272 kg/m
3/4 inches 0.12 inches 0.510 inches 0.8077 lbs/ft
19.05 mm 3.0480 mm 12.954 mm 1.2019900628 kg/m
3/4 inches 0.187 inches 0.375 inches 01.125 lbs/ft
19.05 mm 4.7498 mm 9.525 mm 1.6741845 kg/m
7/8 inches 0.035 inches 0.805 inches 0.3141 lbs/ft
22.225 mm 0.8890 mm 20.447 mm 0.4674323124 kg/m
7/8 inches 0.049 inches 0.777 inches 0.4324 lbs/ft
22.225 mm 1.2446 mm 19.7358 mm 0.6434821136 kg/m
7/8 inches 0.065 inches 0.745 inches 0.5625 lbs/ft
22.225 mm 1.6510 mm 18.923 mm 0.83709225 kg/m
7/8 inches 0.095 inches 0.685 inches 0.7917 lbs/ft
22.225 mm 2.4130 mm 17.399 mm 1.1781794388 kg/m
7/8 inches 0.12 inches 0.635 inches 0.9680 lbs/ft
22.225 mm 3.0480 mm 16.129 mm 1.440542752 kg/m
7/8 inches 0.187 inches 0.500 inches 01.375 lbs/ft
22.225 mm 4.7498 mm 12.7 mm 2.0462255 kg/m
1 inches 0.055 inches 0.930 inches 0.3609 lbs/ft
25.40 mm 1.397 mm 23.622 mm 0.5370783876 kg/m
1 inches 0.049 inches 0.902 inches 0.4979 lbs/ft
25.40 mm 1.2446 mm 22.9108 mm 0.7409568556 kg/m
1 inches 0.065 inches 0.870 inches 0.6493 lbs/ft
25.40 mm 1.6510 mm 22.098 mm 0.9662648852 kg/m
1 inches 0.083 inches 0.834 inches 0.8132 lbs/ft
25.40 mm 2.1082 mm 21.1836 mm 1.2101749648 kg/m
1 inches 0.095 inches 0.810 inches 0.9186 lbs/ft
25.40 mm 2.4130 mm 20.574 mm 1.3670274504 kg/m
1 inches 0.12 inches 0.760 inches 1.282 lbs/ft
25.40 mm 3.0480 mm 19.304 mm 1.907826248 kg/m
1 inches 0.188 inches 0.624 inches 1.631 lbs/ft
25.40 mm 4.7752 mm 15.8496 mm 2.427195484 kg/m
1 inches 0.25 inches 0.500 inches 2.003 lbs/ft
25.40 mm 6.3500 mm 12.7 mm 2.980792492 kg/m
1 1/8 inches 0.035 inches 1.055 inches 0.4076 lbs/ft
28.575 mm 0.8890 mm 26.797 mm 0.6065756464 kg/m
1 1/8 inches 0.049 inches 1.027 inches 0.5633 lbs/ft
28.575 mm 1.2446 mm 26.0858 mm 0.8382827812 kg/m
1 1/8 inches 0.065 inches 0.995 inches 0.7361 lbs/ft
28.575 mm 1.6510 mm 25.273 mm 1.0954375204 kg/m
1 1/8 inches 0.12 inches 0.885 inches 1.289 lbs/ft
28.575 mm 3.0480 mm 22.479 mm 1.918243396 kg/m
1 1/8 inches 0.187 inches 0.750 inches 1.874 lbs/ft
28.575 mm 4.7498 mm 19.05 mm 2.788819336 kg/m
1 1/8 inches 0.25 inches 0.625 inches 2.337 lbs/ft
28.575 mm 6.3500 mm 15.875 mm 3.477839268 kg/m
1 1/4 inches 0.035 inches 1.180 inches 0.4543 lbs/ft
31.75 mm 0.8890 mm 29.972 mm 0.6760729052 kg/m
1 1/4 inches 0.049 inches 1.152 inches 0.6287 lbs/ft
31.75 mm 1.2446 mm 29.2608 mm 0.9356087068 kg/m
1 1/4 inches 0.065 inches 1.120 inches 0.8229 lbs/ft
31.75 mm 1.6510 mm 28.448 mm 1.2246101556 kg/m
1 1/4 inches 0.083 inches 1.084 inches 1.035 lbs/ft
31.75 mm 2.1082 mm 27.5336 mm 1.54024974 kg/m
1 1/4 inches 0.095 inches 1.060 inches 1.172 lbs/ft
31.75 mm 2.4130 mm 26.924 mm 1.744128208 kg/m
1 1/4 inches 0.125 inches 1.000 inches 1.502 lbs/ft
31.75 mm 3.1750 mm 25.4 mm 2.235222328 kg/m
1 1/4 inches 0.188 inches 0.874 inches 2.133 lbs/ft
31.75 mm 4.7752 mm 22.1996 mm 3.174253812 kg/m
1 1/4 inches 0.25 inches 0.750 inches 2.671 lbs/ft
31.75 mm 6.3500 mm 19.05 mm 3.974886044 kg/m
1.375 inches 0.035 inches 1.305 inches 0.5001 lbs/ft
34.925 mm 0.8890 mm 33.147 mm 0.7442308164 kg/m
1.375 inches 0.065 inches 1.245 inches 0.9097 lbs/ft
34.925 mm 1.6510 mm 31.623 mm 1.3537827908 kg/m
1.375 inches 0.125 inches 1.125 inches 1.669 lbs/ft
34.925 mm 3.1750 mm 28.575 mm 2.483745716 kg/m
1.375 inches 0.187 inches 1.000 inches 2.374 lbs/ft
34.925 mm 4.7498 mm 25.4 mm 3.532901336 kg/m
1.375 inches 0.25 inches 0.875 inches 3.005 lbs/ft
34.925 mm 6.3500 mm 22.225 mm 4.47193282 kg/m
1 1/2 inches 0.035 inches 1.430 inches 0.5478 lbs/ft
38.10 mm 0.8890 mm 36.322 mm 0.8152162392 kg/m
1 1/2 inches 0.049 inches 1.402 inches 0.7596 lbs/ft
38.10 mm 1.2446 mm 35.6108 mm 1.1304093744 kg/m
1 1/2 inches 0.065 inches 1.370 inches 0.9965 lbs/ft
38.10 mm 1.6510 mm 34.798 mm 1.482955426 kg/m
1 1/2 inches 0.083 inches 1.334 inches 1.257 lbs/ft
38.10 mm 2.1082 mm 33.8836 mm 1.870622148 kg/m
1 1/2 inches 0.125 inches 1.250 inches 1.836 lbs/ft
38.10 mm 3.1750 mm 31.75 mm 2.732269104 kg/m
1 1/2 inches 0.188 inches 1.124 inches 2.635 lbs/ft
38.10 mm 4.7752 mm 28.5496 mm 3.92131214 kg/m
1 1/2 inches 0.25 inches 1.000 inches 3.339 lbs/ft
38.10 mm 6.3500 mm 25.4 mm 4.968979596 kg/m
1 5/8 inches 0.065 inches 1.495 inches 1.083 lbs/ft
41.275 mm 1.6510 mm 37.973 mm 1.611681612 kg/m
1 3/4 inches 0.065 inches 1.620 inches 1.17 lbs/ft
44.45 mm 1.6510 mm 41.148 mm 1.74115188 kg/m
1 3/4 inches 0.125 inches 1.500 inches 2.17 lbs/ft
44.45 mm 3.1750 mm 38.1 mm 3.22931588 kg/m
1 3/4 inches 0.188 inches 1.374 inches 3.134 lbs/ft
44.45 mm 4.7752 mm 34.8996 mm 4.663905976 kg/m
1 3/4 inches 0.25 inches 1.250 inches 4.007 lbs/ft
44.45 mm 6.3500 mm 31.75 mm 5.963073148 kg/m
2 inches 0.065 inches 1.870 inches 1.344 lbs/ft
50.80 mm 1.6510 mm 47.498 mm 2.000092416 kg/m
2 inches 0.095 inches 1.810 inches 1.934 lbs/ft
50.80 mm 2.4130 mm 45.974 mm 2.878109176 kg/m
2 inches 0.125 inches 1.750 inches 2.504 lbs/ft
50.80 mm 3.1750 mm 44.45 mm 3.726362656 kg/m
2 inches 0.188 inches 1.624 inches 3.640 lbs/ft
50.80 mm 4.7752 mm 41.2496 mm 5.41691696 kg/m
2 inches 0.25 inches 1.500 inches 4.674 lbs/ft
50.80 mm 6.3500 mm 38.1 mm 6.955678536 kg/m
2 inches 0.375 inches 1.250 inches 6.511 lbs/ft
50.80 mm 9.5250 mm 31.75 mm 9.689435804 kg/m
2 1/4 inches 0.065 inches 2.120 inches 1.517 lbs/ft
57.15 mm 1.6510 mm 53.848 mm 2.257544788 kg/m
2 1/4 inches 0.125 inches 2.000 inches 2.838 lbs/ft
57.15 mm 3.1750 mm 50.8 mm 4.223409432 kg/m
2 1/4 inches 0.188 inches 1.874 inches 4.142 lbs/ft
57.15 mm 4.7752 mm 47.5996 mm 6.163975288 kg/m
2 1/4 inches 0.25 inches 1.750 inches 5.342 lbs/ft
57.15 mm 6.3500 mm 44.45 mm 7.949772088 kg/m
2.500 inches 0.065 inches 2.370 inches 1.691 lbs/ft
63.5 mm 1.6510 mm 60.198 mm 2.516485324 kg/m
2.500 inches 0.083 inches 2.334 inches 2.143 lbs/ft
63.5 mm 2.1082 mm 59.2836 mm 3.189135452 kg/m
2.500 inches 0.125 inches 2.250 inches 3.172 lbs/ft
63.5 mm 3.1750 mm 57.15 mm 4.720456208 kg/m
2.500 inches 0.187 inches 2.125 inches 4.621 lbs/ft
63.5 mm 4.7498 mm 53.975 mm 6.876805844 kg/m
2.500 inches 0.25 inches 2.000 inches 6.01 lbs/ft
63.5 mm 6.3500 mm 50.8 mm 8.94386564 kg/m
2.500 inches 0.375 inches 1.750 inches 8.514 lbs/ft
63.5 mm 9.5250 mm 44.45 mm 12.670228296 kg/m
2.750 inches 0.125 inches 2.500 inches 3.506 lbs/ft
69.85 mm 3.1750 mm 63.5 mm 5.217502984 kg/m
2.750 inches 0.25 inches 2.250 inches 6.678 lbs/ft
69.85 mm 6.3500 mm 57.15 mm 9.937959192 kg/m
2.750 inches 0.375 inches 2.000 inches 9.515 lbs/ft
69.85 mm 9.5250 mm 50.8 mm 14.15988046 kg/m
3 inches 0.065 inches 2.870 inches 2.038 lbs/ft
76.20 mm 1.6510 mm 72.898 mm 3.032878232 kg/m
3 inches 0.125 inches 2.750 inches 3.840 lbs/ft
76.20 mm 3.1750 mm 69.85 mm 5.71454976 kg/m
3 inches 0.187 inches 2.625 inches 5.620 lbs/ft
76.20 mm 4.7498 mm 66.675 mm 8.36348168 kg/m
3 inches 0.25 inches 2.500 inches 7.345 lbs/ft
76.20 mm 6.3500 mm 63.5 mm 10.93056458 kg/m
3 inches 0.375 inches 2.250 inches 10.517 lbs/ft
76.20 mm 9.5250 mm 57.15 mm 15.651020788 kg/m
3 inches 0.500 inches 2.000 inches 13.355 lbs/ft
76.20 mm 12.7 mm 50.8 mm 19.87443022 kg/m
3 1/4 inches 0.125 inches 3.000 inches 4.173 lbs/ft
82.55 mm 3.1750 mm 76.2 mm 6.210108372 kg/m
5.000 inches 0.25 inches 4.500 inches 12.687 lbs/ft
127 mm 6.3500 mm 114.3 mm 18.880336668 kg/m
5.000 inches 0.375 inches 4.250 inches 18.530 lbs/ft
127 mm 9.5250 mm 107.95 mm 27.57567892 kg/m
6.000 inches 0.25 inches 5.500 inches 15.358 lbs/ft
152.4 mm 6.3500 mm 139.7 mm 22.855222712 kg/m
6.000 inches 0.500 inches 5.000 inches 29.381 lbs/ft
152.4 mm 12.7 mm 127 mm 43.723746484 kg/m

TẤT CẢ BÀI VIẾT ĐÃ ĐĂNG KÝ GOOGLE, COPY PHẢI DẪN NGUỒN NẾU KHÔNG SẼ BỊ GOOGLE PHẠT

Công ty TNHH Kim Loại G7

Cung cấp Inox | Titan | Niken | Nhôm | Đồng | Thép & các kim loại đặc biệt khác…

Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh – Phục vụ tốt

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline 1: 0902 303 310

Hotline 2: 0909 304 310

Website: vattucokhi.net

STK: 7887 7888, ACB: HCM

CHÚNG TÔI CŨNG CUNG CẤP

  LÁP ĐẶC INOX 316/316L
+ Láp Đặc Ngắn : LÁP ĐẶC INOX 316/316L 0 VNĐ Láp đặc inox 304, INOX 316, 201
Đường kính : Ø 20,30,31,34,35,37.40.44.5.50.6,57,63,75,82.6,110,114,120,127,139,140,160MM
Chiều dài : ≤ 6.1 m
Mác thép : 304, 304L, 316, 316L, 201
Tiêu chuẩn : SUS / ASTM / DIN / jis/
Bề mặt : 2B/BA
Chất lượng : Loại 1
Xuất xứ : Nhật Bản, Ấn Độ, …
Ứng dụng : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu
Điều kiện thanh toán : TM hoặc chuyển khoản STK: 7887 7888, ACB: HCM
Có thể cung cấp hàng theo kích cỡ đặt hàng
CÔNG TY KIM LOẠI G7 chuyên cung cấp Inox 316, LÁP ĐẶC INOX 316/316L 70000 VNĐL , Láp đặc inox 304, 316, 201, Lap dat Inox 304L, tấm Inox 304, cuộn Inox 304, ống Inox 304, mua bán Inox 304, giá Inox 304
Tình trạng: Có hàng

 

TẢI BẢNG GIÁ